App thiết kế nội thất

    Thời gian bàn giao: 4 tháng

    Ngôn ngữ: English

    Giới thiệu một cách hoàn toàn tốt hơn để mua hoặc bán nhà. Từ việc tìm kiếm và khám phá thông qua tiêu đề và kết thúc, Xome Real Estate cung cấp trải nghiệm mua và bán liền mạch.

    Cho dù bạn đang liệt kê hay đang tìm kiếm ngôi nhà hoàn hảo, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn từ đầu đến cuối. Xome Concierge và Xome Agents luôn đồng hành cùng bạn trong từng bước để đảm bảo trải nghiệm của bạn vượt quá mong đợi của bạn.

    Danh mục: